Author Archives: obc

Ra mắt Cộng đồng kết nối doanh nghiệp Việt Nam tại Huế

NDO – Ngày 22/3, tại TP Huế, Cộng đồng kết nối doanh nghiệp Việt Nam [...]

HSU thoả thuận hợp tác với OBC – cộng đồng kết nối doanh nghiệp VN, thúc đẩy tinh thần doanh chủ, khởi nghiệp cho SV

Vừa qua, phái đoàn đại diện OBC – Cộng đồng kết nối doanh nghiệp Việt [...]

Sân chơi hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vẫn còn thiếu

(KTSG Online) – Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ chiếm khoảng [...]

Đến năm 2030, Việt Nam có khoảng 2,4 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Đến năm 2030, dự đoán Việt Nam có khoảng 2,4 triệu doanh nghiệp nhỏ và [...]

Đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 2,4 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

TTO – Hiện Việt Nam có khoảng 1,7 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ [...]

Ra mắt cộng đồng doanh nghiệp kết nối Việt Nam

Ngày 9-12, One Business Connection (OBC) – cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, [...]