𝟔 𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐂𝐇𝐎 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 𝐓𝐇𝐎̛̀𝐈 𝐊𝐘̀ 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐒𝐎́𝐍𝐆

Chủ đề của sự kiện Ngày hội Kết nối Giao thương OBC HCM & các tỉnh thành: “𝟔 𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐂𝐇𝐎 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 𝐓𝐇𝐎̛̀𝐈 𝐊𝐘̀ 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐒𝐎́𝐍𝐆”

✊ Đến hiện tại, số Doanh nghiệp đăng ký tham gia đã lên tới 𝟐𝟓𝟎 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 và sẽ còn tiếp tục 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 đến 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐆.
Một trong những yếu tố làm nên các con số tuyệt vời này chính ở Chủ đề đang gây nhức nhối và đặc biệt là sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp cả nước, làm nên khối kết nối vững mạnh.

👉 Có thể thấy, trong nền kinh tế cứ 10 doanh nghiệp gia nhập mới và quay trở lại thì có 7 doanh nghiệp tạm thời hoặc vĩnh viễn rút lui khỏi thị trường. Chứng tỏ các doanh nghiệp vẫn bị tổn thương nghiêm trọng trước những khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước.

👉 Vậy “Vượt Sóng” chắc chắn là Ngày hội mà bất kỳ Doanh chủ nào cũng cần quan tâm, cần tham dự và cần đúc kết từ các chia sẻ, kết nối mà Ngày hội sẽ mang lại.
Qua đó, giúp cộng đồng OBC và các doanh nhân Việt Nam có phương cách kinh doanh phù hợp, mang lại hiệu quả tối ưu và kiến tạo sự thịnh vượng.

🔻 Thời gian: 𝟎𝟕𝐡𝟑𝟎 – 𝟏𝟏𝐡𝟎𝟎, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟐/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑
🔻 Địa điểm : 𝟐𝟕𝟐 𝐕𝐨̃ 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐒𝐚́𝐮 , 𝐐𝟑. 𝐓𝐏 𝐇𝐂𝐌

Sự kiện được thực hiện bởi OBC Candor TP.HCM phối hợp cùng OBC Việt Nam.

🌐Thông tin về tham gia và tài trợ vui lòng liên hệ

Ms Vi : 090 7472 090 Ms Vân : 096 1357 182

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *