Category Archives: Sự Kiện

Ngày hội kết nối Liên Minh Xây Dựng OBC TP HCM

Ngày 12/11/2023, OBC Việt Nam sẽ tổ chức Ngày hội Liên Minh Xây Dựng TP [...]

OBC Legend Chapter tổ chức Ngày hội kết nối giao thương Vũng Tàu

Ngày 11/11/2023, tại thành phố biển xinh đẹp Vũng Tàu, sẽ diễn ra Ngày hội [...]

Mentor Ban đào tạo: Nghệ thuật giao tiếp & Nghi thức doanh nhân

Trở thành một doanh nhân thành công đòi hỏi những ý tưởng tuyệt vời cùng [...]

𝐇𝐔𝐄̂́ 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐑𝐀 𝐌𝐀̆́𝐓 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟑 – 𝐎𝐁𝐂 𝐕𝐀𝐋𝐔𝐄

𝐇𝐔𝐄̂́ 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐑𝐀 𝐌𝐀̆́𝐓 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟑 – 𝐎𝐁𝐂 𝐕𝐀𝐋𝐔𝐄 Chờ đón Lễ ra [...]

[LIVESTREAM] 𝐇𝐔𝐄̂́ 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐑𝐀 𝐌𝐀̆́𝐓 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟑 – 𝐎𝐁𝐂 𝐕𝐀𝐋𝐔𝐄

[LIVESTREAM] 𝐇𝐔𝐄̂́ 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐑𝐀 𝐌𝐀̆́𝐓 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟑 – 𝐎𝐁𝐂 𝐕𝐀𝐋𝐔𝐄 Chờ đón Lễ [...]

NGÀY HỘI KẾT NỐI GIAO THƯƠNG OBC TPHCM

NGÀY HỘI KẾT NỐI GIAO THƯƠNG OBC TPHCM 💥 Bạn muốn: Quảng bá THƯƠNG HIỆU [...]

MASTERMINDCAMP OBC – KẾT NỐI TINH HOA LÃNH ĐẠO

TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP? 👉 Bạn muốn: ▪️ Được trở thành [...]

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP – MỞ RỘNG GIAO THƯƠNG

Sự kiện “KẾT NỐI GIAO THƯƠNG” do OBC tổ chức với sự tham gia đông [...]