CHƯƠNG TRÌNH OBC INFO: Chia sẻ tri thức kinh doanh và tìm hiểu về OBC

💥 CHƯƠNG TRÌNH OBC INFO: Chia sẻ tri thức kinh doanh và tìm hiểu về OBC

❓ Social Capital – Nguồn Vốn Xã Hội sẽ mang lại những LỢI ÍCH gì trong việc Vận hành và Phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ nhiều biến động?

❓ Social Capital – Nguồn vốn xã hội là gì ?

❓ Làm thế nào để có thể tạo dựng phát huy hiệu quả Nguồn Vốn Xã Hội của chính mình ?

🚀 Tất cả những kiến thức giá trị đó sẽ được chia sẻ trong Chương trình OBC INFO bời diễn giả NGÔ BẢO THÁI, Trainer – Business Coach, Tổng Giám Đốc OBC Việt Nam.

👍 Chương trình được tài trợ bởi OBC Việt Nam để trao đi nhiều hơn những giá trị cho cộng đồng, để cùng nhau ĐI NHANH HƠN, ĐI XA HƠN

⏰ 20:00 – 21:00, Thứ 5, ngày 14/04/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *