Vay và chiến lược vốn

ĐỪNG LỠ HẸN BUỔI CHIA SẺ “VAY VÀ CHIẾN LƯỢC VỐN” HỮU ÍCH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
➖ Là doanh nghiệp khởi nghiệp, bạn khát khao và cần nguồn vốn
➖ Là doanh chủ nhưng cần mở rộng thị trường, bạn cũng cần vốn để phát triển
➖ Làm thế nào để xoay vòng “vay và vốn” đạt hiệu quả có lợi cao nhất

👉 Đừng lỡ hẹn buổi chia sẻ vào 𝟮𝟬𝗵-𝟮𝟭𝗵 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟬𝟯/𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮 với chủ đề “VAY VÀ CHIẾN LƯỢC VỐN” của diễn giả Nguyễn Văn Hòa – Nhà sáng lập OBC Việt Nam.

👉 Chỉ 60 phút, nhưng đó là 60 phút khai phá nhiều điều mà bạn sẽ rất cần, đó là:
– Hiểu rõ về định nghĩ Vốn, gọi Vốn và quy trình gọi Vốn hiệu quả
– Cách chuẩn bị các thông tin hồ sơ cần thiết để gọi vốn cho doanh nghiệp như Profile, thị trường gọi vốn, xác định con số cần gọi vốn…
– Và rất nhiều thông tin hữu ích khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *